Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thực hiện Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 04 tháng 02 năm 2022; nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022.
  2. Các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.
  3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động không thuộc đối tượng tại Khoản 1 Công văn này được nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và nghỉ lễ Quốc khánh như sau:

– Đối với dịp tết Âm lịch: Lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch;

– Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền trước hoặc liền sau ngày 02 tháng 9;

– Thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 10 ngày.

– Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày nghỉ kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

– Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

  1. Lịch nghỉ tết nguyên đán 2022 các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

– Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19;

– Lập danh sách lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần (họ và tên, chức danh, số điện thoại), gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 28/01/2022; dịp nghỉ lễ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 trước ngày 28/4/2022 và dịp nghỉ lễ Quốc khánh trước ngày 30/8/2022.

  1. UBND các huyện, thành phố:

– Chỉ đạo việc trang trí các tuyến phố trên địa bàn thành phố và trung tâm các huyện; huy động cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân tổ chức lao động để vệ sinh đường phố, hè phố, khu phố, các điểm sinh hoạt, vui chơi công cộng. Đảm bảo toàn bộ địa bàn trung tâm thành phố, các huyện lỵ và các khu dân cư sạch, đẹp, trước, trong và sau các dịp  nghỉ lễ, Tết năm 2022.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệp, trường học, trụ sở, nhà dân trên địa bàn tiến hành treo quốc kỳ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022; dịp nghỉ lễ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 05/5/2022; dịp nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 05/9/2022.

Nguồn: laichau.gov.vn

4 thoughts on “Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

  1. Pingback: mikestreeservicecompany.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0926653335